logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

LEKTOR
XML

DOFINANSOWANIE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW PRACY .

     Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im.Królowej Karoli otrzymał  z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dofinansowanie projektu pt:" Eliminowanie i ograniczanie obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego pracowników wykonujących pracę w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im.Królowej Karoli , poprzez wprowadzenie systemu podnośników sufitowych medycznych.". 

    Cykl życia projektu od złożenia wniosku do realizacji :

1) Wniosek - 20.08.2018 rok .

2) Umowa z ZUS - 29.03.2019 rok.

3) Umowa z Wykonawcą - 06.05.2019 rok.

4) Realizacja - 23.05.2019 rok.

    Głównym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy personelu opieki długoterminowej  poprzez wyposażenie sal pacjentów i korytarzy w system podnośników sufitowych medycznych.

   Zamierzony  i uzyskany efekt  realizacji projektu to zminimalizowanie :

1) ręcznego dźwigania pacjentów a tym samym  ograniczenie obciążenia układu mięśniowo - szkieletowego , krwionośnego oraz uszkodzenia mięśni brzucha , których etiologia była bezpośrednio związana z nieergonomicznym miejscem pracy;

2) liczby osób wykonujących czynności pielęgnacyjne przy jednym pacjencie z  2-3 lub nawet 4 do 1 osoby;

3) zagrożeń wynikających z niedostosowania się do aktu prawnego, który mówi, że przy pracy dorywczej kobieta może ponieść 20 kg , a przy pracy stałej 12 kg - szczególnie w porze nocnej , gdzie stan osobowy personelu jest znacznie mniejszy;

4) absencji pracowniczej ( dolegliwości okolic pleców,kolan,bioder,rąk oraz przedramion są częstym przedmiotem konsultacji lekarskich i absencji ).

Poprawa komfortu oraz usprawnienie organizacji pracy  to aspekty kształtujące  satysfakcję i zaangażowanie pracowników czyli czynniki, które mają przełożenie na jakość wykonywanych obowiązków i  świadczonych usług medycznych  - to zaś ma bezpośrednie przełożenie na zadowolenie pacjentów.

 

 

 

Metryka

Liczba odwiedzin 2044
Osoba wprowadzająca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba publikująca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba odpowiedzialna za informację Danuta Skrzeszowska
Data opublikowania 2019-12-31 10:42:00
Zmodyfikował Danuta Skrzeszowska
Data ostatniej aktualizacji 2019-12-31 10:42:00