logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
INFORMACJE PODSTAWOWE2628
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego.2367
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych2323
Statut2253
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY2235
Władze jednostki2201
Skargi i wnioski2183
Regulamin Organizacyjny2172
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.2130
Schemat organizacyjny2120
Sposoby załatwiania spraw2078
Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę żywienia dojelitowego.2075
Majątek podmiotu2036
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ2028
Prowadzone rejestry2018
Praca1991
Odpowiedź na zapytania do SIWZ1897
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ1389
Archiwum1369
ZAKAZ ODWIEDZIN1340
Redakcja BIP1327
DOFINANSOWANIE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW PRACY .1311
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ1281
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI661
Informacja o grancie w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.637
Korekta formularza ofertowo-cenowego do zapytania ofertowego z dnia 16.11.2020 r.626
ZAPYTANIE OFERTOWE615
ZESTAWIENIE OFERT I INFORMACJA -Logo grantu NFZ.595
ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁDZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM im.KRÓLOWEJ KAROLI.458
ZAPYTANIE OFERTOWE442
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2021 r.418
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNRGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO IM.KRÓLOWEJ KAROLI358
Nowy Artykuł 17311
Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli112
ZAPYTANIE OFERTOWE93
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów leczniczych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul.Oleska 5.46
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą.44
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą.35
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.wy Artykuł 2029
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.21