logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
INFORMACJE PODSTAWOWE4424
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych3550
Statut3487
Władze jednostki3381
Skargi i wnioski3256
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego.3240
Regulamin Organizacyjny3207
Sposoby załatwiania spraw3202
Schemat organizacyjny3191
Praca3183
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY3161
Majątek podmiotu3087
Prowadzone rejestry3023
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.2927
Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę żywienia dojelitowego.2889
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ2807
Odpowiedź na zapytania do SIWZ2649
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ2209
Archiwum2157
DOFINANSOWANIE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW PRACY .2062
ZAKAZ ODWIEDZIN1950
Redakcja BIP1925
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ1874
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI1280
Informacja o grancie w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.1266
ZESTAWIENIE OFERT I INFORMACJA -Logo grantu NFZ.1172
ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁDZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM im.KRÓLOWEJ KAROLI.1144
Korekta formularza ofertowo-cenowego do zapytania ofertowego z dnia 16.11.2020 r.1120
ZAPYTANIE OFERTOWE1080
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNRGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO IM.KRÓLOWEJ KAROLI929
ZAPYTANIE OFERTOWE902
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2021 r.886
Nowy Artykuł 17784
ZAPYTANIE OFERTOWE697
Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli565
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą.520
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.509
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą.506
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów leczniczych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul.Oleska 5.496
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.wy Artykuł 20447
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT369
Odpowiedzi na pytania do postępowania ZP-1/2023 na Dostawy produktów do żywienia dojelitowego.261
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 2022174
Nowy Artykuł 2687
Nowy Artykuł 2786
Zapytanie ofertowe 61
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 2022.45
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 202325
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 202221