logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
INFORMACJE PODSTAWOWE4183
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych3405
Statut3225
Władze jednostki3166
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego.3152
Skargi i wnioski3125
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY3101
Regulamin Organizacyjny3067
Schemat organizacyjny3046
Sposoby załatwiania spraw2991
Praca2920
Majątek podmiotu2897
Prowadzone rejestry2896
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.2873
Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę żywienia dojelitowego.2822
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ2757
Odpowiedź na zapytania do SIWZ2583
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ2062
DOFINANSOWANIE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW PRACY .1998
Archiwum1995
ZAKAZ ODWIEDZIN1913
Redakcja BIP1885
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ1832
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI1193
Informacja o grancie w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.1184
ZESTAWIENIE OFERT I INFORMACJA -Logo grantu NFZ.1098
Korekta formularza ofertowo-cenowego do zapytania ofertowego z dnia 16.11.2020 r.1076
ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁDZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM im.KRÓLOWEJ KAROLI.1054
ZAPYTANIE OFERTOWE1039
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNRGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO IM.KRÓLOWEJ KAROLI860
ZAPYTANIE OFERTOWE859
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2021 r.848
Nowy Artykuł 17722
ZAPYTANIE OFERTOWE620
Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli494
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą.443
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.437
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów leczniczych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul.Oleska 5.418
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą.417
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.wy Artykuł 20372
Odpowiedzi na pytania do postępowania ZP-1/2023 na Dostawy produktów do żywienia dojelitowego.75
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT74
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 202239