logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

Statystyki oglądalności

Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
INFORMACJE PODSTAWOWE4769
Skargi i wnioski4033
Schemat organizacyjny3877
Władze jednostki3789
Statut3732
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych3625
Sposoby załatwiania spraw3623
Prowadzone rejestry3498
Regulamin Organizacyjny3483
Praca3438
Majątek podmiotu3338
Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego.3306
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY3201
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.2961
Ogłoszenie wyniku przetargu na dostawę żywienia dojelitowego.2942
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ2839
Odpowiedź na zapytania do SIWZ2705
Archiwum2253
UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ2253
DOFINANSOWANIE NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW PRACY .2097
ZAKAZ ODWIEDZIN1973
Redakcja BIP1945
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ1901
ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁDZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM im.KRÓLOWEJ KAROLI.1613
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI1497
RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNRGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO IM.KRÓLOWEJ KAROLI1388
Informacja o grancie w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.1302
ZESTAWIENIE OFERT I INFORMACJA -Logo grantu NFZ.1196
Korekta formularza ofertowo-cenowego do zapytania ofertowego z dnia 16.11.2020 r.1151
ZAPYTANIE OFERTOWE1102
ZAPYTANIE OFERTOWE1040
ZAPYTANIE OFERTOWE922
WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 2021 r.905
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów leczniczych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul.Oleska 5.854
Nowy Artykuł 17818
Nowy Artykuł 26793
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT788
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą.786
Nowy Artykuł 27729
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.wy Artykuł 20711
Odpowiedzi na pytania do postępowania ZP-1/2023 na Dostawy produktów do żywienia dojelitowego.707
ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą.684
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.678
Instrukcja udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym im. Królowej Karoli606
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 2022321
Zapytanie ofertowe 317
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 2022.305
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PRODUKTÓW LECZNICZYCH MEDYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ121
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 202345
Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 202241
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PRODUKTÓW LECZNICZYCH MEDYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ7