logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

Ostatnie aktualizacje

13.05.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PRODUKTÓW LECZNICZYCH MEDYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ

23.11.2023

Nowy Artykuł 27

23.11.2023

Nowy Artykuł 26

20.11.2023

Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 2022.

17.11.2023

Zapytanie ofertowe

12.07.2023

Odpowiedzi na pytania do postępowania ZP-1/2023 na Dostawy produktów do żywienia dojelitowego.

07.07.2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

04.07.2023

Raport oceny sytuacji ekonomiczno-finasowej SPZOL za rok obrotowy 2022

31.05.2022

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.

31.05.2022

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5.wy Artykuł 20

25.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup wyrobów medycznych wraz z dostawą.

25.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy im. Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Oleska 5, zwraca się z zapytaniem ofertowym o podanie ceny na zakup produktów do żywienia dojelitowego wraz z dostawą.

04.05.2022

Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zakup produktów leczniczych wraz z dostawą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im.Królowej Karoli z siedzibą w Dobrodzieniu, ul.Oleska 5.

13.04.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

20.07.2021

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ SAMODZIELNRGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO IM.KRÓLOWEJ KAROLI

07.07.2021

ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁDZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM im.KRÓLOWEJ KAROLI.