logo bip Biuletyn Informacji Publicznej

BIP Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli

LEKTOR
XML

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

                           ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
1. Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im.Królowej Karoli
46-380 Dobrodzień , ul.Oleska 5
tel. 34 3575543  fax. 34 3510883
spzol@op.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z na podstawie art. 275  pkt 1)
Ustawy prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

Postępowanie prowadzone jest w jężyku polskim w formie eletronicznej za pośrednictwem 

http:/ezamówienia.gov.pl/pl

Identyfikator(ID) postępowania na Platformie:

ocds-148610-acb42234-f631-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

3. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa preparatów do żywienia dojelitowego.


Załączniki poniżej.

Do pobrania

Metryka

Liczba odwiedzin 789
Osoba wprowadzająca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba publikująca informację Danuta Skrzeszowska
Osoba odpowiedzialna za informację Danuta Skrzeszowska
Data opublikowania 2023-07-07 09:54:15
Zmodyfikował Danuta Skrzeszowska
Data ostatniej aktualizacji 2023-07-07 09:54:15